Logopedie spraakbehandeling

Spraak

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo. Soms begint iemand pas laat met praten. Een steuntje in de rug van de logopedist kan dan helpen. Ook als bepaalde klanken nog niet verworven zijn kan een logopedist helpen.

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Slissen en lispelen

Door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s] worden de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken.

Nasaliteitsstoornis

De klank (resonantie) van de spraak is afwijkend: de spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus.
Neem contact met ons op als u vermoedt dat u of uw kind geholpen kan worden door een logopedist.