Tarieven Logopediepraktijk Bij Wijze Van Spreken 2019

Wanneer u niet verzekerd bent, of geen aanspraak zou kunnen maken op vergoeding door een Nederlandse zorgverzekeraar, hanteren wij de volgende tarieven;

Behandeling logopedie per sessie
40,53
toeslag behandeling binnen een instelling,
ter compensatie van tijd en reiskosten

22,99